ANSYS

ANSYS

Ansys yazılımı ürün geliştirme sürecinde mühendislere nümerik metot lar kullanılarak mukavemet, titreşim, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, elektrik, plastik deformasyon, malzeme seçimi ve optimizasyon gibi tüm disiplinlerde analiz yapma, farklı disiplinlerin bir arada olduğu analizler yapma ve uygulama imkanı sunan sonlu elemanlar analizi (finite element method) tabanlı bir programdır. Ansys iki arayüz şeklinde piyasaya sunulmaktadır. Birincisi klasik ansys, diğeri ise Ansys Workbench arayüzüdür.

Burada amaç ürünün üretilmeden önce 3 boyutlu modeli veya 2 boyutlu modeli üzerinden çalışacağı ortama göre test edilmesi ve gerek malzeme gerekse geometrik düzeltmelerin yapılmasını sağlamaktır. Tasarım-Prototip döngüsünü önemli ölçüde azaltmakta ve tasarım maliyetlerini düşürmektedir.

Ansys Workbench programında tasarım-3D modelleme modülü de vardır fakat tüm tasarım programlarından veri alabilmektedir.

Ansys Workbench modülleri ;

 1. Ansys CFD
 2. Ansys CFX
 3. Ansys Fluent
 4. Ansys Autodyn
 5. Ansys Static Structural
 6. Ansys Transient Structural
 7. Ansys Steady State Thermal Analysis
 8. Ansys Transient Thermal Analysis
 9. Ansys Modal Anaysis
 10. Ansys Vibration Analysis
 11. Ansys Design Exploration
 12. Ansys Electric
 13. Ansys Buckling

CLK Mühendislik Teknoloji ve Tasarım Ofisi olarak ürünlerinizin 3D modelleri hazırlanmakta ve tüm disiplinlerde sonlu elemanlar analizleri yapılmaktadır. 

ÜR-GE SÜRECİNDE MÜHENDİSLİK HESAPLAMALARINA DUYULAN İHTİYAÇ ÇOK ÖNEMLİDİR :

Finite element yöntemi tasarım ve imalat sürecindeki bir ürün için en çok kullanılan modelleme yöntemidir.  Günümüzde ürünler birtakım testlere maruz bırakılmadan üretilememektedir. Bazen bu yöntemler büyük zaman kayıpları ve maliyet gerektirmektedir. Mühendislik hesaplamaları bu durumda yardımımıza yetişmektedir ve böylece sonlu elemanlar yöntemini kullanarak prototiplerimizi imal etmeden önce ürünümüzün davranışını görmek mümkün hale gelmektedir.

Bir çok sonlu elemanlar yazılımı içerisinde Ansys en eski ve en profesyonel kullanılan araçlardan biridir. Ansys sadece yapısal analizler değil yapısal analizler dışında hesaplamalı akışkanlar dinamiği, elektrik ve elektro-manyetik ve optimizasyon çözümleri sunan bir ileri mühendislik aracıdır.