BURKULMA ANALİZİ (LINEAR BUCKLING ANALYSIS)

BURKULMA ANALİZİ (LINEAR BUCKLING ANALYSIS)

Basma yüküne maruz kalan ince cidarlı yapıların kritik burkulma kuvvetleri ve gerilmeleri, burkulma analizi ile hesaplanabilmektedir. Özellikle çelik konstrüksiyonlarda, gemilerde ve ince cidarlı malzemelerin kullanıldığı birçok yapıda ve sektörde dikkate alınması gereken önemli bir konudur. Yapının statik olarak deformasyona uğramadığı görülse de, yapı burkulma ile kalıcı deformasyona uğrayabilmektedir.Geliştirdiğiniz veya tasarladığınız ürünlerin burkulma analizleri profesyonel olarak firmamızca profesyonel olarak yapılmakta ve Türkçe veya İngilizce olarak detaylı rapor hazırlanarak tarafınıza sunulmaktadır. Analizler Ansys Workbench veya istediğiniz yazılımda gerçekleştirilmektedir. Alanında uzman Akademisyen danışmanlarımızın rehberliğinde analizler gerçekleştirilmektedir. Analiz sonuçlarına göre gerekli revize işlemlerine yönelik öneriler sunulmaktadır.