DOĞAL FREKANS VE TİTREŞİM ANALİZLERİ

DOĞAL FREKANS VE TİTREŞİM ANALİZLERİ (MODAL AND VIBRATION ANALYSIS)

   Her yapının birer doğal frekansı vardır. Mod olarak tanımlanan bu frekanslar yapının dinamik karakteristiğinin belirlenmesinde kullanılır. Yapının doğal frekansının, aynı frekansa sahip bir etki ile çakışmasında rezonans durumu ortaya çıkar. Bu yapılar için tehlikeli ve yıkıcı bir durumdur. Doğal Frekans (modal) ve titreşim (vibration) analizleri firmamızca profesyonel ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Sonuçlar profesyonel olarak Türkçe veya İngilizce olarak raporlanmaktadır ve tarafınıza sunulmaktadır.

Analiz sürecinde alanında uzman Akademisyenlerden danışmanlık alınmaktadır. Titreşim analizleri Ansys Workbench veya istediğiniz yazılımlar ile gerçekleştirilmektedir.